Vanhemmille

Sovelluksen harjoitukset eivät korvaa puheterapiaa, mutta ne tuovat vaihtelua päivittäiseen kotiharjoitteluun ja motivoivat harjoittelemaan sanojen oikeaa ääntötapaa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että lapsi käyttää sovellusta yhdessä vanhemman / aikuisen kanssa. Jos olet epävarma siitä, mitä pitäisi harjoitella, kysy asiasta ensin puheterapeutilta.

Ennen sovelluksen käyttöä lapsen pitää osata sanoa harjoiteltava äänne erillisenä äänteenä sekä yhdistää se toiseen äänteeseen (esim. la, ka, ys). Sovelluksen harjoitukset ja pelit auttavat lasta oppimaan äänteen tuottoa sanoissa ja lauseissa. Tavoitteena on harjoittelun avulla vakiinnuttaa opittu äänne puheeseen.

Sovelluksen harjoitukset voivat myös kartuttaa sanavarastoa sekä tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä. Kuviin on liitetty puheen lisäksi teksti, mikä voi auttaa sanojen tunnistamista. Lisäksi kuvista ja lauseista herää varmasti keskusteltavaa ja kysyttävää.

Google Play       iTunes / Apple