Aplikácia Logopédia

Android       Apple

precvičovanie výslovnosti

 

• je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť,
• ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,
• obsahuje 20 hlások na precvičovanie / C, Č, D, Ď, F, G, CH,K, L, Ľ, N, Ň, R, S, Š, T, Ť, V, Z, Ž plus striedanie sykaviek CSZ a ČŠŽ, striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN,
• je zábavná, spája cvičenie s hrou, rozširuje slovnú zásobu,
• pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť,
• je určená pre „domáce“ precvičovanie rodičov s deťmi, pre logopedické ambulancie a materské školy,
• bola pripravená v spolupráci s klinickou logopédkou PaedDr. Vierou Kerekešovou.