Kuvaus

Tämä sovellus on tarkoitettu lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat harjoitusta äännevirheidensä vuoksi. Sovelluksen avulla on mahdollista harjoitella puheterapian kohteina olevia äänteitä erilaisissa sanoissa ja lauseissa. Mielenkiintoiset kuvat, hauskat harjoitukset ja pelit motivoivat harjoittelemaan ja auttavat pääsemään toistojen avulla tavoitteeseen eli puheen selkiytymiseen.

Sovellus sisältää artikulaatioharjoituksia sana- ja lausetasolla. Lasten lisäksi sovellusta voivat käyttää myös aikuiset ääntämis- ja puheharjoitustensa tukena. Sovellus sopii myös lapsille ja nuorille, joilla on suomi toisena kielenä. Sovelluksessa on paljon valokuvia eri aihepiireistä. Kuvissa on esineitä, asioita, verbejä ja kuvailevaa sanastoa. Kuvien ja harjoitusten avulla voidaan tukea myös sanavaraston kasvua ja muistin kehittymistä.

Puheterapia-harjoituksia -sovellus on kehitetty yhteistyössä puheterapeutti Johanna Yli-Salomäen kanssa. Harjoituksissa edetään systemaattisesti helpommasta vaikeampaan: lyhyistä sanoista pidempiin ja haastavampiin, ja lyhyistä fraaseista vähän pidempiin lauseisiin.

Sovelluksessa on harjoituksia 12 suomen kielen yleisimmästä konsonantista (d, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v) sekä vokaaleista ä, ö, y. Harjoiteltavat sanat on valittu huolellisesti ottamalla huomioon äänteen paikka sanassa, äänteiden vaikeusaste sekä sanarakenne. Ennen harjoittelua on tärkeää keskustella puheterapeutin kanssa harjoiteltavasta sanastosta oikean vaikeusasteen määrittelemiseksi.

Sovelluksessa on erilaisia harjoituksia kuten kuullun sanan tunnistaminen, sanan ja lauseen toistaminen, muistipeli sekä hyödyllinen äänitä ja kuuntele -toiminto. Artikulaatioharjoittelua auttaa mahdollisuus äänittää ja kuunnella omaa ääntämistään ja vertailla sitä annettuun malliin. Suomenkielinen puhuja antaa harjoituksissa ääntämismallin.

Otathan huomioon, että

  • harjoitukset eivät korvaa puheterapiakäyntejä puheterapeutin luona. Sovelluksen käyttö auttaa kotona tehtävää päivittäistä harjoittelua tekemällä siitä hauskempaa ja motivoivampaa. On tärkeää, että käyttäjän tukena ja läsnä harjoittelussa on joku aikuinen.
  • ennen harjoittelun aloittamista käyttäjän pitää osata tuottaa harjoiteltava äänne erillään ja helpoissa tavuissa, jotta virheellinen ääntötapa ei säily ja vahvistu. Harjoitukset ja pelit auttavat tuottamaan opitun äänteen eri äänneyhteyksissä ja erilaisissa sanoissa sekä lauseissa, jotta äänne vakiintuisi puheeseen.
  • jos et ole varma siitä, mitä pitäisi harjoitella, kysy asiasta asuinalueesi puheterapeutilta.”

Google Play       iTunes / Apple