Puheterapeuteille

Sovellus on suunniteltu siten, että aluksi opittua äännettä voi harjoitella helpoissa, lyhyissä sanoissa eri konsonanttien kanssa ja edetä sitten pidempiin ja monimutkaisempiin sanoihin sekä lyhyisiin fraaseihin ja vähän pidempiin lauseisiin. Harjoitukset on ryhmitelty myös äänteen paikan mukaan sanassa (sanan alussa, tavun alussa, kaksoiskonsonanteissa, konsonanttiyhtymissä).

Sovellusta voi hyödyntää puheterapiassa ja kotiharjoittelun tukena. Erilaisten harjoitusten tavoitteena on motivoida lasta riittäviin toistomääriin, jotta äänne vakiintuisi puheeseen. Hyödyllisen äänitä ja kuuntele -toiminnon avulla lapsi saa välittömän palautteen omasta ääntämisestään, mikä auttaa oman puheen monitorointia, ja sitä kautta pääsemään lähemmäksi tavoitetta.

Artikulaatioharjoittelun lisäksi sovellusta voi hyödyntää myös sanaston laajentamiseen ja muistitaitojen edistämiseen. Sovelluksessa on eri sanaluokan sanoja, kuten substantiiveja, adjektiiveja ja verbejä, joihin on liitetty mielenkiintoisia valokuvia. Myös lauseisiin on liitetty kuva. Kuvat herättävät varmasi keskustelua ja toistojen kautta vieraammatkin sanat alkavat jäädä mieleen.

Google Play       iTunes / Apple