Privacy Policy / Zásady ochrany osobných údajov

Názov aplikácie: Aplikácia Logopédia – precvičovanie výslovnosti
www: http://www.logopedia-cvicenia.sk/
Majiteľ aplikácie: PMQ SOFTWARE
Kontaktný e-mail vlastníka: pmq.software@gmail.com
Dátum účinnosti: 1.7.2021

Druhy zhromaždených údajov :
Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

Povolenia zariadenia:
MIKROFÓN – Umožňuje prístup a nahrávanie zvuku mikrofónu zo zariadenia používateľa.
Ak používateľ otvorí aplikáciu prvýkrát, požiada ju o povolenie na použitie mikrofónu. Zaznamenaný hlas sa neprenáša ďalej od prístroja.

Odkazy na webové stránky tretích strán
V aplikácii poskytujeme odkazy na náš web.